Archive for the ‘Blog’ Category

Bank Connect

mandag, oktober 8th, 2018

Bruger man e-conomic er tilslutning til Bank Connect en oplagt mulighed for at spare en del tid i dagligdagen. Det tager kun få minutter at lave opsætningen i e-conomic, og derudover skal man gennem sin bank have tilmeldt sig systemet. Bankerne tager varierende priser  i opsætning og løbende gebyrer, så spørg din bank hvad det koster.

Ud over at man sparer tiden på at logge ind i banken og manuelt optanke bankafstemningen, så er det rigtig smart at man også får adviseringsteksterne ind i bankafstemningen. Hvis der er en adviseringstekst kan man hurtigt og let se denne.

Pro Økonomiservice hjælper gerne med opsætningen i e-conomic.

Datatilsynet: Skærpet praksis ifht. krypterede e-mails

fredag, august 31st, 2018

Vi henviser opmærksomheden på at Datatilsynet fra 1. januar 2019 vil begynde at håndhæve forbud mod at sende personfølsomme oplysninger i ukrypterede emails.

https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2018/jul/skaerpet-praksis-ift-krypteret-e-mail/

Pro ØkonomiService ApS Privatlivspolitik

torsdag, maj 24th, 2018

I forbindelse med etablering af vores samarbejde, udbeder vi os kopi af pas eller kørekort for at leve op kravet om at vi skal legitimere vores kunder i henhold til reglerne om Hvidvask.

I det løbende samarbejde kan vi undertiden udbede os yderligere personoplysninger som er nødvendige for at udføre de arbejdsopgaver som ligger i det løbende kundeforhold. Det kan eksempelvis være oplysninger vi skal bruge til løn, sygedagpengerefusion, udarbejdelse af selvangivelse m.v.  Disse personoplysninger bruges udelukkende til behandling af de aftalte opgaver.

De personoplysninger, som vi opbevarer eller behandler, bliver ikke på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, udover hvad der udtrykkeligt er aftalt eller er naturligt  – herunder oplysninger som jeres revisor udbeder sig, hvor det er relevant eller hvad vores samarbejdspartner Blicher Revision & Rådgivning  måtte få kendskab til ved varetagelse af support overfor Pro ØkonomiService ApS.

Som registreret person har du ret til at få indsigt, gøre indsigelse mod behandling, få udleveret vores opbevarede persondata i digital form, få tilrettet fejlagtige oplysninger og få slettet de data, som vi opbevarer.

Du bedes endvidere oplyse hvis der sker ændringer i de personoplysninger vi behandler (navn, adresse, mail, tlf. o.l.).

Vi anvender som udgangspunkt IKKE krypterede mails ved fremsendelse af regnskabsmateriale og personoplysninger (herunder cpr.nr), medmindre vi specifikt har aftalt dette.

Såfremt I ønsker at klage over vores behandling af jeres personoplysninger, kan dette ske til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Kontaktoplysninger på os som dataansvarlig:

Pro ØkonomiService ApS, cvr.nr. 33641028, susan@pro-oekonomiservice.dk, tlf.86846064

Fullservice – få et tilbud, det er billigere end du tror

mandag, september 14th, 2015

Vort koncept fritager dig for rigtig meget af det daglige papirarbejde, og samtidig fjerner vi alle dine papirbunker og gule lapper. Forudsætningen er alene at du løbende får alle dine emails med bogholderidata, samt breve, lagt ind i det dokumentsystem vi opretter til dig.

Herefter skal du INTET foretage dig ud over at gå ind i din netbank og godkende de betalinger vi har indkodet til betaling. D.v.s. du mister ikke kontrollen over noget – alt betales kun efter din godkendelse i netbanken.

Pro Økonomiservice sørger for:
– Alle regninger bogføres og lægges til godkendelse i netbanken på forfaldsdatoen (eller evt. anden dato såfremt du skriver dette)
– Bon’er, betalingsservice, A-skat osv bogfører vi løbende så du hele tiden er ajour. Banken afstemmes hver gang vi bogfører.
– Vi registerer alle dine kundeindbetalinger så du har overblik over kundernes betalingsstatus og kan rykke. Evt. kan vi rykke kunder for dig efter nærmere aftalte regler.
– Har du løn, så kører vi lønnen hver 14. dag / måned baseret på time/ugesedler du lægger i dokumentsystemet.

Ovennævnte gør vi med faste aftalte intervaller eks. hver uge, hver 10. dag eller hver 14. dag.

Hvert kvartal/halvår kontrollerer vi momsbogføringen grundligt og indberetter moms. Selvfølgelig altid i god tid inden fristudløb.

De nye Evernote planer – hvilken skal jeg vælge?

lørdag, juli 25th, 2015

Fra juli 2015 har Evernote ud over de kendte Gratis- og Premiumplaner, introduceret PLUS. En sammenligning mellem de respektive planer finder du her: https://goo.gl/bECm1A

Pro Økonomiservice ApS anbefaler som udgangspunkt at vælge PLUS-planen som pt. koster kr. 199,- pr. år. Derved har du mulighed for at sende emails direkte til din Evernote konto, samt med en månedlig uploadkvote på 1GB, rigelig med kapacitet.

Overvej Premium hvis du har mange scans og du ikke råder over en scanner som OCR-oversætter scannet. Vi anbefaler dog alle vore kunder at anskaffe en rigtig dokumentscanner ved større mængde papirscans.

Kontakt os gerne for yderligere råd og vejledning.

Det offentlige Ejerregister

onsdag, december 17th, 2014

Den 15. december gik det nye Ejerregister “i luften”. Stort set alle selskaber (A/S, ApS, IVS og P/S’er) er forpligtede til at registrere deres ejerforhold i registret.

  • Selskaber etableret før d. 15. december 2014 skal registrere deres ejere – herunder ejere af ihændehaveraktier på 5 % eller mere af selskabets kapital eller stemmer – senest 15. juni 2015.
  • Nyoprettede selskaber skal registrere deres ejere – herunder ejere af ihændehaveraktier på 5 % eller mere af et selskabets kapital eller stemmeret – senest 2 uger efter stiftelsen.

Registreringen sker via virk.dk

Bemærk at virksomheden fortsat skal føre den sædvanlige ejerbog. Det nye ejerregister bruges til at gøres ejerforhold offentligt tilgængelige.

Giver detet anledning til spørgsmål står Pro Økonomiservice gerne til rådighed.

Iværksætterprisen 2014 – vi er indstillet!

tirsdag, februar 11th, 2014

Ivaerksaetterpris-2014-logo

erhvervSilkeborg har indstillet Pro Økonomiservice til Iværksætterprisen 2014. Det er vi da lidt stolte og beærede over!

Følg konkurrencen på den officielle website www.i-prisen.dk og på Facebook www.facebook.com/ivaerksaetterprisen

Nye satser for fri telefon og kørselsgodtgørelse i 2014

fredag, december 27th, 2013

Fri telefon
Satserne for fri telefon er justeret fra 2013 til 2014.

Beløbet pr. år går fra kr. 2.500,00 i 2013 til kr. 2.600,00 i 2014. Det vil sige at satsen for fri telefoni for 2014 er kr. 216,66 pr. måned. Pro ØkonomiService retter satsen for de kunder som bruger vores lønservice

Takster for kilometerpenge i 2014

Bemærk at satserne for kilometerpenge falder i 2014.
De nye satser er:
Under KM 20.000 kr. 3,73
Over KM 20.000 kr. 2,10

Husk at rette det til i regnearket som I anvender til beregning af kørselsgodtgørelse

Se vores nye præsentationsvideo

tirsdag, november 19th, 2013

Så blev vores nye præsentationsvideo klar. Se hvordan vi i Pro Økonomiservice arbejder digitalt med det papirløse bogholderi og hvordan udvalgte kunder oplever samarbejdet med os:

Så har du 14 dage til at oprette digital postkasse

onsdag, oktober 16th, 2013

Jeg vil blot erindre om at den digitale postkasse er et krav fra d. 1 november. Inden oprettelse af digital postkasse skal du have en medarbejdersignatur

Se nærmere beskrivelse her:

http://erhvervsstyrelsen.dk/digital_post

Du kan eventuelt bede os hjælpe dig – ring på 86846064