Pro ØkonomiService ApS Privatlivspolitik

I forbindelse med etablering af vores samarbejde, udbeder vi os kopi af pas eller kørekort for at leve op kravet om at vi skal legitimere vores kunder i henhold til reglerne om Hvidvask.

I det løbende samarbejde kan vi undertiden udbede os yderligere personoplysninger som er nødvendige for at udføre de arbejdsopgaver som ligger i det løbende kundeforhold. Det kan eksempelvis være oplysninger vi skal bruge til løn, sygedagpengerefusion, udarbejdelse af selvangivelse m.v.  Disse personoplysninger bruges udelukkende til behandling af de aftalte opgaver.

De personoplysninger, som vi opbevarer eller behandler, bliver ikke på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, udover hvad der udtrykkeligt er aftalt eller er naturligt  – herunder oplysninger som jeres revisor udbeder sig, hvor det er relevant eller hvad vores samarbejdspartner Blicher Revision & Rådgivning  måtte få kendskab til ved varetagelse af support overfor Pro ØkonomiService ApS.

Som registreret person har du ret til at få indsigt, gøre indsigelse mod behandling, få udleveret vores opbevarede persondata i digital form, få tilrettet fejlagtige oplysninger og få slettet de data, som vi opbevarer.

Du bedes endvidere oplyse hvis der sker ændringer i de personoplysninger vi behandler (navn, adresse, mail, tlf. o.l.).

Vi anvender som udgangspunkt IKKE krypterede mails ved fremsendelse af regnskabsmateriale og personoplysninger (herunder cpr.nr), medmindre vi specifikt har aftalt dette.

Såfremt I ønsker at klage over vores behandling af jeres personoplysninger, kan dette ske til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Kontaktoplysninger på os som dataansvarlig:

Pro ØkonomiService ApS, cvr.nr. 33641028, susan@pro-oekonomiservice.dk, tlf.86846064

Comments are closed.